Okul başarısı çocukların geleceği için çok önemli bir faktördür. Ancak bazen çocuklar okula karşı ilgisiz veya isteksiz olabilirler. Bu durumda anne-babalar olarak onlara nasıl yardımcı olabiliriz? İşte çocuklarınızın okul başarısını artırmak için yapabileceğiniz 5 şey:
1. Onlara güven verin
Çocukların okulda başarılı olmaları için kendilerine güvenmeleri gerekir. Anne-babalar olarak onlara inandığınızı ve desteklediğinizi gösterin. Başarılarından dolayı onları övün ve hatalarından dolayı onları yargılamayın veya cezalandırmayın. Onlara yapıcı geri bildirimler verin ve nasıl daha iyi olabileceklerini anlatın.

2. Onlara düzenli bir çalışma alışkanlığı kazandırın
Okulda başarılı olmanın en önemli yollarından biri de düzenli bir şekilde çalışmaktır. Çocuklarınıza her gün belli bir saatte ödevlerini yapmaları ve ders tekrarı yapmaları gerektiğini söyleyin. Mesela Onlara rahat ve sessiz bir çalışma ortamı sağlayın ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Çalışma sürelerini kısa aralıklarla bölün ve aralarda dinlenmelerine izin verin.

3. Onlara farklı öğrenme yöntemleri sunun
Her çocuğun öğrenme şekli farklıdır. Bazıları görsel olarak, bazıları işitsel olarak, bazıları da dokunsal olarak daha iyi öğrenirler. Çocuğunuzun hangi yöntemle daha iyi öğrendiğini belirleyin ve ona uygun materyaller sunun. Örneğin görsel öğrenen bir çocuğa resimli kitaplar, videolar veya grafikler kullanarak ders anlatın; işitsel öğrenen bir çocuğa ses kaydı dinletin veya şarkılı ezber yöntemleri uygulayın; dokunsal öğrenen bir çocuğa ise pratik yapmasına olanak tanıyacak oyuncaklar, maketler veya deney setleri verin.

4. Onlara sosyal beceriler kazandırın
Okulda başarı sadece akademik bilgi ile ilgili değildir; aynı zamanda sosyal beceriler de gerektirir. Çocukların arkadaş edinebilmesi, iletişim kurabilmesi ve işbirliği yapabilmesi okuldaki motivasyonunu artırır ve sorun çözme yeteneği geliştirir. Anne-babalar olarak çocuklarınıza sosyal beceriler kazandırmanız için onları farklı insanlarla tanıştırabilir, grup aktivitelerine katılmasını teşvik edebilir ve duygularını ifade etmesine yardım edebilirsiniz.

5. Onlara eğlenmeyi unutturmayın
Okul hayatının stresli olduğunu hepimiz biliyoruz; ancak bu demek değil ki eğlenmek yasak olsun! Çocukların hem zihinsel hem de fiziksel sağlıkları için ekran süresini kısaltmak çok önemli unutmayın ki çocukluk çağında öğrenme üst seviyelerde telefon ve tableti kullanımı daha az olursa  çok daha iyi odaklanabilir.